top of page

Investeer in biodynamische landbouw.
Ondersteun Bioberg financieel om zich te wapenen tegen een toekomst van extremen.

IMG_20211101_135630.jpg

November 2021

De laatste gangbare oogst van graan is afgerond. Het perceel dat bewerkt zal worden door Bioberg, ligt er kaal en dor bij. Er zijn geen natuurlijke buffers aanwezig. De gevolgen van jarenlange monoculturele landbouw zijn duidelijk zichtbaar

IMG_20220903_113454_edited.jpg

VOORJAAR 2022

Sofie en Nick zetten 120 m aan serres recht ter bescherming van verschillende teelten,

ze werken compost onder ten behoeve van de grondstructuur en waterhuishouding, ze planten diverse teelten aan, maken een insectenhotel, zaaien wilde bloemen in en leggen graskanten aan.

Door deze inspanningen herleeft de biodiversiteit op het veld. Het blaakt er van leven! Allerlei nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes, hommels, bijen & vlinders vinden hun weg naar planten en bloemen.

IMG_20220827_183949.jpg

ZOMER 2022

De zon doet genadeloos haar werk. Het gebrek aan regelmatige regenval eist zijn tol. De langste droogteperiode ooit, met records aan aantal hittegolven, is een feit.

Ondanks de maatregelen die Nick en Sofie nemen (druppeldarmen aanleggen, dagelijks beregenen, etc) zien ze teelten verloren gaan. Planten die profijt hebben van zon en droogte, leveren dan weer een mooie oogst op. Helaas kan hiermee de variatie niet geboden worden en kunnen Nick en Sofie de verdere toekomst van het seizoen niet langer garanderen. Aanplanten en zaaien is immers onmogelijk in een kurkdroge grond.

De klimaatsverandering heeft een grote impact op onze lokale, natuurlijke landbouw. De groenteteelt dient zich te wapenen tegen extremen zoals droogte, verwoestijning, rukwinden, hagel en andere extreme weersomstandigheden.
Door middel van verschillende maatregelen wil Bioberg haar toekomst verzekeren. Om deze maatregelen te kunnen uitvoeren zijn we op zoek naar een totaalbedrag van €30.000.
Voor Bioberg is dit een bijzonder grote investering die we niet alleen kunnen dragen. 
Uw steun is dus van onschatbare waarde en zal op volgende wijze worden ingezet.

Landschapshervorming

Maatregel: aanplant van diverse soorten (fruit)bomen. 

Doel: biodiversiteit, klein fruit, schaduw en reliëf

Kost: 5% van de fondsenverwerving 

Irrigatiesysteem

Maatregel: aanleg natuurlijk waterbekken, verbonden met de reeds bestaande regenputten.

Doel: waterbuffer creëren, biodiversiteit, ecologisch & verantwoord waterverbruik.

Kost: 40% van de fondsenverwerving

Landschapshervorming

Maatregel: aanplant van een haag aan de zuidwestelijke zijde van het perceel.

Doel: windbreker, schuilplaats voor vogels en insecten, geluidsbarrière (lawaai komende van E40)

Kost: 5% van de fondsenverwerving 

Materiaal

Maatregel: aanschaf van een direct-in-mulch plantmachine

Doel: rechtstreeks planten in gemulchte grond, waardoor de bodem niet langer verstoord moet worden.

Kost: 20% van de fondsenverwerving

Landschapshervorming

Maatregel: graafwerken met het doel om 'swales' aan te leggen in de natuurlijke glooiing van het landschap. 

Doel: 'swales' houden het water vast en vullen het grondwaterniveau aan.

Kost: 10% van de fondsenverwerving 

Materiaal

Maatregel: aanschaf van een wiedeg 

Doel: wieden of onkruidvrij houden van de bedden zonder grondbewerking. Hoe meer de grond bewerkt wordt, hoe minder deze weerstand biedt tegen zware regenval of extreme droogte.

Kost: 20% van de fondsenverwerving

Bent u ervan overtuigd dat deze maatregelen zinvol zijn en een verschil kunnen zijn voor de toekomst van Bioberg en onze lokale gemeenschap?
Ontdek dan hier hoe u het plan mee kunt financiëren.

Steun ons doel
Laat een eenmalige donatie achter

Een bijdrage van

€20

 

Een welgemeende dank u!

Een bijdrage van

€50

 

Een welgemeende dank u!

Een proefpakket voor 1 à 2 personen

Een bijdrage van €100

 

Een welgemeende dank u!

Een proefpakket voor 4 personen

Een bijdrage van

€125

 

Een welgemeende dank u!

Eén maand groentepakketten voor 2 personen

Een bijdrage van

€150

 

Een welgemeende dank u!

Eén maand groentepakketten voor 2 personen

Een fruitboom krijgt uw naam

U ontvangt een fles sap van eerste persing

Bedankt dat jij ons helpt het verschil te maken!

5,5% van het doel bereikt
waardoor we de volgende maatregel kunnen verwezenlijken;
- aanplant van (fruit)bomen

bottom of page